தொடர்புகளுக்கு

 • Speed IT net
  136 பலாலி வீதி பரமேஸ்வரா சந்தி அருகில் திருநெல்வெலி யாழ்ப்பாணம்
  தொலைபேசிஅழைப்பு இலக்கம்: 0094 21 222 8358

  Support team 24/7 @
  மின்னஞ்சல் [1] speeditnet @ gmail.com [2] biz @ speedit.lk [3] biz @ speeditnet.com
  Tel1: 0094 777 563 213 (அலுவலக நேரத்தில் மட்டும்)
  Tel2: 0094 21 222 8358 (அலுவலக நேரத்தில் மட்டும்)

  Gmail: speeditnet
  Skype: speeditnet
  Viber        : +94777563213
  Whats up: +94777563213

  Office : No 136, 1st Floor,PALALY ROAD , THIRUNELVELY ,JAFFNA,Srilanka
  (Near Parameswara Junction)

  அலுவலக நேரம்  9am-4.30pm Srilanka Time  Monday – Saturday
  ஞாயிறு மற்றும் விடுமுறை தினங்களில் திறந்திருக்காது]